Letnia Akademia Sztuki Cyrkowej, ILUZJA [8.07.2017]