Wiadomości

Dodane

24

kwi

Szkolenie Forget Heritage w Bydgoszczy [24-25.04.2018]

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać opuszczone miejsca w mieście na potrzeby działań twórczych i biznesowych, weź udział w dwudniowym szkoleniu Forget Heritage!

Możesz poszerzyć swoje kompetencje menadżera kultury, przedsiębiorcy branży kreatywnej, administratora budynku historycznego, lidera organizacji pozarządowej lub działacza w społeczności lokalnej.

Kiedy i gdzie chcemy się z Państwem spotkać?

24-25 kwietnia 2018 roku w Fabryce Lloyda (sala konferencyjna), Bydgoszcz, ul. Fordońska 156.

Rejestracja uczestników o godz. 8.30

Start o godz. 9.00

Udział w szkoleniu jest darmowy, obowiązuje rejestracja online (aktywny link u dołu strony).

Liczba miejsc ograniczona.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Jeśli działasz lokalnie w Bydgoszczy lub jesteś przedsiębiorcą z branży kreatywnej, jeśli chcesz rozwijać swój biznes, a wszystko to łączysz z zainteresowaniem dziedzictwem, historią miasta, opuszczonymi zabytkami, to spotkanie jest dla ciebie.

Proponujemy udział w sesjach szkoleniowych, które poprowadzą specjaliści z Agencji Marketingowej Locativo, współpracującej z Miastem Bydgoszcz w dziedzinie wsparcia sektora przemysłów kreatywnych i zarządzania obiektami historycznymi.

Program sesji szkoleniowych przygotowaliśmy na podstawie wcześniejszych konsultacji z osobami ze środowiska kultury oraz branż kreatywnych. Wspólnie uznaliśmy, że opuszczone budynki w mieście mają duży potencjał dla ich działań, ale istnieją też bariery, które go hamują: słabość programów finansowania i zapewniania trwałości inicjatywom, nadmierna biurokracja związaną z obsługą międzysektorowych, zintegrowanych programów rozwojowych, niski poziom aktywności

społecznej, partycypacji i uczestnictwa w kulturze skutkujący płytkim rynkiem idei, inicjatyw oraz słabym zasięgiem i trwałością działań.

Nasze spotkanie ma na celu przełamanie tych barier poprzez rozwój kompetencji osób chcących podejmować działania w opuszczonych obiektach oraz poprzez budowanie sieci współpracy łączącej osoby z branż kreatywnych i administracji publicznej.

Jaką formułę proponujemy?

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie (złożone z 4 sesji szkoleniowych), które wypełni wspólna twórcza praca pod okiem ekspertów. Poszczególne sesje szkoleniowe będą odpowiedzią na zidentyfikowane wcześniej potrzeby szkoleniowe osób z sektora przemysłów kreatywnych, działaczy lokalnych, administratorów budynków i pracowników administracji publicznej. Spotkanie poświęcone będzie: strategicznemu planowaniu działań, rozpoznawaniu potrzeb ich odbiorców, odkrywaniu zapomnianego dziedzictwa miejsc. Będziemy wspólnie planowali, jak włączyć do naszych działań społeczności lokalne i jak skutecznie badać ich potrzeby i na nie odpowiadać. Dwie pierwsze sesje szkoleniowe (A oraz B) zostaną przeprowadzone z udziałem przedstawicieli dwóch kluczowych grup projektu Forget Herigate, czyli przedstawicieli administracji publicznej i przemysłów kreatywnych (celem tego zabiegu jest sieciowanie, integracja obydwu środowisk z korzyścią dla zarządzania obiektami historycznymi w Bydgoszczy).

Kogo zapraszamy?

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do:

* pracowników administracji publicznej zaangażowanych w zarządzanie obiektami historycznymi w Bydgoszczy (Sesje szkoleniowe A oraz B);

* operatorów i właścicieli obiektów zabytkowych, którzy chcą je zrewitalizować oraz przeznaczyć na działalność biznesową czy społeczną (Sesje szkoleniowe A, B, C oraz D):

* przedstawicieli sektora kultury i branż kreatywnych poszukujących nowych kompetencji

i przestrzeni dla rozwoju swoich projektów kulturalnych, społecznych i biznesowych (Sesje szkoleniowe A, B, C oraz D).

Jak można się zgłosić?

Udział w Akademii jest bezpłatny, jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc, prosimy

o wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie (aktywny link u dołu strony).

Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia br.

Czego dotyczy projekt Forget Heritage?

Forget Heritage to 3-letni projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków unijnych. Punktem wyjścia do tego projektu była diagnoza, iż w większości miast europejskich znajdują się nie wykorzystane budynki. Są wśród nich obiekty o interesującej historii i architekturze, nierzadko wpisane do rejestru zabytków. Mimo to pozostają one opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich.

Mając to na uwadze 10 partnerów europejskich, w tym także miasto Bydgoszcz, postanowiło wspólnie przyjrzeć się temu problemowi w skali Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie wspierające adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” – hasło stworzone przez Jane Jacobs jest motywem przewodnim tego partnerstwa.

Powrót