Wiadomości

  Dodane

  14

  lip

  Bardzo Młoda Kultura 2019 - kujawsko-pomorskie

  Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie przyznaje granty do 5 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej.

  Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej?

  Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży?

  Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?

  Zgłoś się po mikrodotację!

  MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie , w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

  Dla kogo granty?

  Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem kultury.

  Przeznaczenie środków

  Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na kreatywność! Pokażcie nam wymiar edukacyjny zaplanowanych działań.

  Czas realizacji

  Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 01.09.2019 a 10.10.2019 r.

  Nabór wniosków:

  od 15.07.2019 do 10.08.2019

  Miejsce złożenia wniosku:

  Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

  ul. Sukiennicza 6/2

  87-100 Toruń

  dotacje.tdk@gmail.com

  Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

  Powrót