Wiadomości

Dodane

03

mar

Granty na edukację i kulturę! - dotacje programu Bardzo Młoda Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 przyznaje mikrodotacje od 4 tys. zł do 10.000 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji-animacji kulturowej.

Granty na edukację i kulturę!

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej?

Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży?

Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?

Zgłoś się po mikrodotację!

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji-animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych.

Dla kogo granty?

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem kultury, instytucja kultury z placówką oświatową, biblioteka ze szkołą.

Przeznaczenie środków

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, cyrk, film, moda, ekologia, spotkania obywatelskie,nowe media, street art – stawiamy na kreatywność! Pokażcie nam wymiar edukacyjny zaplanowanych działań.

Czas realizacji

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 01.05.2020 a 18.10.2020 r.

Nabór wniosków

od 02.03.2020 do 31.03.2020

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej i papierowej!

Drogą elektroniczną wysyłamy na adres dotacje.tdk@gmail.com do 31.03.2020 r., godz. 14:00. format PDF

Wersje papierową należy w dwóch egzemplarzach wysłać do 31.03.2020 r., liczy się data stempla pocztowego lub złożyć osobiście w recepcji MCK do godziny 14.00, 31.03.2020. Adres: Miejskie Centrum Kultury ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz

Dokumentacja Konkursowa: regulamin, wniosek, raporty regionalne i ogólnopolskie z poprzednich edycji BMK dostępne są na stronach:

www.terenowydomkultury.pl

www.mck-bydgoszcz.pl

Wsparcie - Doradztwo można uzyskać wysyłając maila z prośba o konsultacje telefoniczną, wsparcie na adres: dotacje.tdk@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Powrót