OKO NIGDY NIE ŚPI: Performance „Czerwone rękawiczki“ + dyskusja

Performance „Czerwone rękawiczki" - Urszula Usakowska- Wolff, Olga Magieres, Anna Zielińska, Natasza Czerwińska, Agnieszka Zaręba

O godz. 19.00 "Ironia i prawda. Co znaczy dzisiaj autentyczność w kulturze?" – panel dyskusyjny z udziałem Andy Rottenberg, Mirosława Bałki, Zbigniewa Mikołejki, Krzysztofa Kozłowskiego i Grzegorza Brzozowskiego jako prowadzącego (CSW w Toruniu)

Mirosław Bałka - rzeźbiarz. Zajmuje się również rysunkiem, filmem eksperymentalnym i dźwiękiem. Profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Głównym tematem rzeźb i kompozycji Bałki jest ludzkie ciało i towarzyszące mu "codzienne" przedmioty i substancje, a także związana z ciałem pamięć. W jego twórczości pojawiają się aluzje do przemijania, istotny jest też temat Holokaustu.

Grzegorz Brzozowski – szef działu „Patrząc” w „Kulturze Liberalnej”. Doktorant w Instytucie Socjologii UW, absolwent kursu dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Reżyser m.in. dokumentu „Obcy na mojej kanapie” nagrodzonego Srebrnym Lajkonikiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Krzysztof Kozłowski – filmoznawca i teatrolog. Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią kina amerykańskiego i niemieckiego, historią teatru europejskiego od XVI do XIX wieku, muzyką filmową, historią i teorią mediów. Jest autorem i redaktorem publikacji krajowych i zagranicznych.

Zbigniew Mikołejko – filozof religii, historyk religii, eseista, poeta, pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, członek Akademii Amerykańskiej w Rzymie, wykładowca wielu uczelni. Autor blisko tysiąca publikacji w ośmiu językach.

Anda Rottenberg – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka sztuki i publicystka. W latach 1993–2001 dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Pracowała w Polskiej Akademii Nauk, zajmując się badaniami nad sztuką nowoczesną. Pełniła funkcję dyrektorki Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Jest członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).