III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA dz. 2

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.

Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.

Proponowane zagadnienia referatów: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna. Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.

PROGRAM

WTOREK 17.09.2019

9.00-9.30 - Maciej Szarafiński, Konserwator, rzeczoznawca historycznych fortepianów, fortepianmistrz, Sposoby opowiadania historii fortepianu

9.30-10.00 Janusz Starzyk, Stroiciel fortepianów i pianin

Strój mezotoniczny i nierównomiernie temperowany w praktyce

10.00-10.30, Andrzej Włodarczyk, Technik budowy fortepianów,

Prace konserwatorskie przy fortepianie F.J.Marty, Królewiec ok. 1810-1820 r.

10.30-11.00 - Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Nieznany fortepian z Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu

11.00-11.30 - Michał Bruliński, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,

Fortepian w retrospektywnym duecie polskiego oświecenia: utopijna trampolina czy melancholijny artefakt?

11.45-12.15 - Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Działalność i dorobek naukowy prof. Jerzego Gołosa

12.15-12.45 - Dr Andrzej Prasał, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego

Nowy ideał organów – Orgelbewegung na ziemi kłodzkiej

14.00-14.30 - Dr Jacek Steczkowski

Kopie i fałszerstwa w lutnictwie artystycznym

14.30-15.30 - Prof. Honorata Stalmierska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Jan Bartoś

Atrybucja skrzypiec będących w posiadaniu Musée de la Musique Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, jako instrumentu należącego do polskiej szkoły lutniczej XVII i XVIII w.

15.45-16.30 - Karl K. Koch (Karol Kamil Koć)

Gitarzysta i konserwator dzieł sztuki, uczeń M° Lorenzo Frignaniego

Jak brzmiały instrumenty dawne? Gitara romantyczna na Półwyspie Apenińskim w XIX w. Kopia lutnicza jako sposób zachowania i upowszechnienia znajomości brzmienia

16.30-17.15 PROMOCJA SŁOWNIKA

Prof. Beniamin Vogel - Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku, wydanie II, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz 2019

17.15-17.45, Monika Stachowiak, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Klawesyn z 1983 roku wybudowany przez Alana Gotto jako przykład kopii instrumentu flamandzkiego

19.00 KONCERT

Ottorino Respighi, Sonata h-moll na skrzypce i fortepian

– koncert pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Michał Szałach (skrzypce), Justyna Jażdzyk (fortepian: Bechstein, XIX w.)