I Festiwal Ukraiński "Barwy Muzyki"

I Festiwal Ukraiński to wydarzenie, które pozwoli na wyjątkowe muzyczne, ukraińskie doznania. Jest to także wydarzenie pozwalające na łączenie ukraińskiej społeczności mieszkającej w naszym regionie, a nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie i przybliżenie mieszkańcom naszego miasta kultury ukraińskiej, zacieśnienie więzi i integracja społeczna rożnych mniejszości narodowych mieszkającej między nami. Dyrektorem artystycznym „Barw Muzyki” jest Liliia Zahnitko – ukraińska muzykolog, która jest inicjatorką i główną organizatorką festiwalu.