"Obraz i słowo" – wernisaż czesko-polskiej wystawy poplenerowej

Wystawa pt. "Obraz i słowo" to projekt czesko-polski. Do tej pory udało się zrealizować kilka podobnych wspólnych wystaw w Polsce, Niemczech i Czechach, kilka twórczych spotkań, stanowiących platformę wymiany myśli i refleksji dotyczących sztuki i własnych poszukiwań artystycznych. W wystawie bierze udział 9 artystów, którzy w indywidualny, symboliczny i wieloznaczny sposób wpiszą się w temat wystawy. Atutem projektu są odmienne spojrzenia, różne formy i techniki realizacji. To, co z pewnością łączy czeskich artystów to Ostrawa i Uniwersytet Ostrawski, z którym wszyscy są związani. Wystawa ma skłonić do refleksji, ma ujawnić sieci powiązań między artystami, ma być wymianą materii i energii, kolejnym podjętym dialogiem, ma wpisać się w niezwykły klimat Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.

Kurator wystawy: Joanna Imielska

uczestnicy wystawy:

Milan Cieslar (Czechy)

Pavel Forman (Czechy)

Jakub Guziur (Czechy)

Joanna Imielska (Polska)

Tomáš Koudela (Czechy)

Dáša Lasotová (Czechy)

Václav Rodek (Czechy)

Aleksandra Simińska (Polska)

Ivo Smuec (Czechy)