"Sztuka integralna Władysława Strzemińskiego" – wykład J. Zagrodzkiego

Janusz Zagrodzki (ur. w 1941 w Warszawie)

Historyk sztuki, krytyk, autor wystaw sztuki współczesnej i tekstów krytycznych, założyciel Galerii Ślad w Łodzi, uczestnik niezależnego ruchu artystycznego oraz ostatnich plenerów osieckich.

Spotkanie z twórczością Katarzyny Kobro oraz Władysława Strzemińskiego ukierunkowało jego główne zainteresowania w dziedzinie sztuki współczesnej. W czasie studiów w Toruniu poznał Józefa Robakowskiego, Antoniego Mikołajczyka i Andrzeja Różyckiego, która to znajomość wpłynęła na jego zainteresowanie fotografią oraz filmem. Wraz z Różyckim i Mikołajczykiem należał do grupy artystycznej Rytm, która istniała równolegle do Zero-61. Pod koniec studiów był kierownikiem artystycznym studenckiego klubu Od Nowa w Toruniu. W 1966 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie podjął pracę w Muzeum Sztuki przygotowując wystawy i stałą galerię.

Wraz z Warsztatem Formy Filmowej przygotowywał filmy o polskiej sztuce awangardowej. Powstały filmy o Tytusie Czyżewskim, Leonie Chwistku, Henryku Stażewskim, Stanisławie Ignacym Witkiewiczu oraz "Kompozycje przestrzenne Katarzyny Kobro, Konstruktywizm polski" (2 części), Żywa Galeria.

W 1978 roku pracując jednocześnie w Muzeum Sztuki w Łodzi założył autorską Galerię Ślad.

W 1974 roku na plenerze w Osiekach wygłosił pierwszy wykład z cyklu "Uwagi o sztuce współczesnej", który traktował o idei sztuki prywatnej. Podsumowaniem tej idei był tekst "Sztuka w obiegu pozamuzealnym" wygłoszony na sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w 1984 roku. W tekście tym dowodził, że dotychczasowe próby interpretowania miejsc sztuki uległy przewartościowaniu i w związku z tym powinno się szukać odpowiedzi w bezpośrednim kontakcie. Zdecydowanie lepszym miejscem dla sztuki miały się stać mieszkania prywatne, gdzie był bliższy kontakt z kontekstem dzieła.