I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

9.00

Terminologia, klasyfikacja, nowe metody badań instrumentologicznych

Joanna Gul

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w

Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Polska terminologia instrumentów muzycznych – stan obecny, potrzeby i perspektywy

Łukasz Kozak

Dobry moment, żeby zacząć. Organologiczna mediewistyka wobec digitalizacji

Sonia Wronkowska

Biblioteka Narodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jak obliczyć idiom instrumentu? Przypadek duetu na dwie viole da gamba

Dr Grzegorz Joachimiak

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we

Wrocławiu

Lutnia, mandora, galichon… Kierunki i perspektywy badań nad klasyfikacją chordofonów szarpanych

Dr hab. Anna Wróbel

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wiolonczele z portretów

Dyskusja

11.00

Archeomuzykologia

Katarzyna Tatoń

Uczestnik Projektu NPRH MNiSW realizowanego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu

Warszawskiego

Grzechotki archeologiczne jako pierwsze instrumenty gliniane znane z terenów Polski. Stan badań

Marta Pakowska

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

Komputacyjne metody rekonstrukcji zabytków archeologicznych

Aleksandra Gruda

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Przegląd współczesnych metod badania aerofonów w archeomuzykologii

Dyskusja

12.00

Akordeon i instrumenty pokrewne

Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie

Dr Olga Siejna-Bernady

Charakterystyka polskich harmonii produkowanych do roku 1939

Dyskusja

13.00

Przerwa

13.30

Etnomuzykologia

Katarzyna Szyszka

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Piszczała sałasznikowa – do problematyki rekonstrukcji ludowych instrumentów muzycznych

Rafał Miśta

Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Basy w XIX-wiecznych polskich kapelach ludowych – problem badawczy i wykonawczy

Zofia Komuszyna

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Polskie instrumentarium ludowe w muzycznych opracowaniach jazzowych

Ewelina Grygier

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Flet, „fujarka” i flażolet w orbicie zainteresowań polskiej (etno)muzykologii

Ewelina Chatłas

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Ludowe instrumentarium dziecięce i jego zastosowanie w przekazie muzyki tradycyjnej i praktyce

edukacyjnej

Sylwia Kucharska

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Józef Majchrzak okrywany na nowo. Prezentacja płyty ze zbiorem nagrań audycji z terenu Ziemi

Kępińskiej

Dyskusja

15.30

Instrumenty w kontekście pejzażu dźwiękowego i historii kultury

Dr Robert Losiak

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w

Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Instrumenty muzyczne i badania instrumentologiczne w kontekście refleksji nad pejzażem dźwiękowym.

Przegląd zagadnień

Dr Agnieszka Drożdżewska

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instrumentarium dworskie przełomu XVIII i XIX wieku na przykładzie kolekcji po kapeli zamkowej w

Oleśnicy (Oels)

Ludmiła Sawicka

Lubelski Oddział RISM przy Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II

Ocalone i zaginione instrumenty z kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św.

Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim

Dr Ewa Fabiańska-Jelińska , kompozytorka

Wojciech Jeliński , puzonista

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI wieku

Dyskusja

17.00

Instrumenty na morzu

Paweł Litwinienko, Aleksandra Łyczywek

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Muzyka na morzach. Instrumenty na pokładach statków w świetle badań archeologicznych

Annika Mikołajko

Akademia Muzyczna w Krakowie

Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki

Instrumenty tradycyjne

Vital Voranau , dudziarz (Hlybokaje, Białoruś)

Dudy białoruskie – historia, budowa, perspektywy

Ewa Cudzich

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Beskidzki grani – rzecz o gajdach beskidzkich – przeszłość i przyszłość instrumentu

Koncert poprzedzony prelekcją

Rafał Bałaś, Fundacja Braci Golec

Przemysław Ficek, Skład Niearchaiczny

Tradycyjne instrumenty Beskidu Żywieckiego

Rafał Bałaś, Marta Matuszna-Wejchenig

Fundacja Braci Golec

Instrumenty muzyczne w kontekście nauczania muzyki i kultury ludowej Beskidu Żywieckiego w

Fundacji Braci Golec

Skład Niearchaiczny

Marta Matuszna-Wejchenig , skrzypce, śpiew

Stanisław Bafia , altówka

Przemysław Ficek , dudy, piszczałki

Rafał Bałaś , kontrabas, śpiew

19.00

Przerwa

20.00
Koncert poprzedzony prelekcją

- fortepian współczesny

Dr Justyna Jażdżyk

Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Stylowość i estetyka wykonawcza muzyki minionych epok w aspekcie możliwości brzmieniowych

współczesnego fortepianu

Instrument: współczesny Steinway (D-274, fortepian udostępniony dzięki uprzejmości

Pianosalonu)

W programie: Koncert włoski BWV 971 J. S. Bacha