TehoFest 2017: W poszukiwaniu zaginionego Skarbu -prezentacja obiektów

Motywem przewodnim tegorocznej prezentacji będzie ewolucja każdej z gałęzi przemysłu: od narodzin do współczesności obiektu. Za pomocą kostiumów i charakterystycznych dla obiektu rekwizytów, każdy widz będzie mógł wziąć udział w interaktywnej zabawie, „wcielając się” w postać związaną z daną dziedziną przemysłu.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie odsłonięcie instalacji artystycznej – Uważność. Instalacja Karoliny Suchodolskiej.

Instalacja inspirowana jest koncepcją useless machines, dziełami Marvina Minsky’ego. Jest formą zabawy, gry z widzem. Obiekt składa się z dwóch części: stolika i wagi. Działanie wagi jest absurdalne, jest zaprzeczeniem praw fizyki. Dlaczego waga przedmiotów jest względna? Obiekt powstaje we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Schemat działania wagi opracowany jest przez pracownika Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, mgr inż. Pawła Maćkowiaka, przy współpracy z Kołem Naukowym Wydziału.