UTW AGORA NESTORA - inauguracja roku akademickiego