Teatr Improwizowany wymyWammy - komedia improwizowana

W komedii improwizowanej nic dwa razy się nie zdarza, zaskoczenie goni zaskoczenie, rządzi wyobraźnia i czar wspólnego tworzenia na oczach widzów. Podczas spektaklu impro publiczność może stać się współtwórcą tego, co wydarzy się na scenie, tworząc ad hoc razem z improwizatorami sceny pełne barwnych postaci, przeróżnych emocji, abstrakcji, absurdu i humoru.