UTW AGORA NESTORA - wykład dr Marty Ipczyńskiej + koncert

Jak rozumieć dzieła sztuki współczesnej

Prelegentka: dr Marta Ipczyńska

Koncert:

Chóru Agory Nestora pod dyrekcją dr. Orlina Bebenowa