CAMERIMAGE 2017: Seminarium: Human Vision & Color Pipelines

Seminarium: Wzrok ludzki i procesy przetwarzania koloru

Kolor to w kinematografii jedna z podstawowych osi przekazu emocji. Głęboka analiza cyklu przejształceń barw podczas całego procesu fotograficznego – zwanego procesem przetwarzania koloru (ang. Colour pipeline) – daje operatorom filmowym arsenał precyzyjnych narzędzi do kształtowania ich wizji. Profesor Andrew Stockman i kolorysta Laurens Orij zapraszają na seminarium, podczas którego zaprezentują niezwykłe spostrzeżenia dotyczące wpływu poszczególnych elementów cyklu przetwarzania koloru na zdjęcia filmowe.

Laurens Orij

To jeden z czołowych kolorystów branży reklamowej w Amsterdamie. Słynie z nietuzinkowych rozwiązań czerpiących z dokonań sztuki i nauki, które wykorzystuje w pracy z operatorami filmowymi. Określa się mianem „teoretyka barw na pół etatu”, ponieważ to w świecie nauki poszukuje odpowiedzi na problemy stawiane przed artystami.

Profesor Andrew Stockman

To jeden z najsłynniejszych oftalmologów na świecie. Jest ekspertem w dziedzinie ludzkiego wzroku, przy czym zajmuje się również zagadnieniami bliskimi operatorom filmowym, takim jak widzenie barw/ Wykłada na University College London, a jego przełomowe odkrycia w zakresie czułości widmowej czopków oka ludzkiego zostały przyjęte jako nowe międzynarodowe normy definiowania i pomiaru barw.