CAMERIMAGE 2017: Seminarium AFC (moderator: Benjamin B.)

Prezentacja autorstwa Francuskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowch

Pokaz fragmentów filmów będzie stanowił punkt wyjścia dla dyskusji na temat kina, podczas której grono operatorów filmowych odpowie na pytania i komentarze publiczności.