KULTUROPIS 2017: debata dot. czasopiśmiennictwa w obszarze kultury

Otwarta debata dotycząca czasopiśmiennictwa w obszarze kultury z udziałem redakcji pism: "Bliza", "Wakat", "Miasteczko Poznań", "Arterie", "Nowy Bregart", "Afront", "Ha!art", "Fabularie".

Prowadzenie:

Agata Chmielecka, Filip Fierek.