Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

UTW AGORA NESTORA - wykład Justyny Woś i Marka Przywartego

Francuska muzyka klawesynowa w XVIII wieku

Prelegenci: Justyna Woś, Marek Przywarty.