Malarstwo Jacka Gowika - wernisaż wystawy

Lena Wichierkiewicz

(fragm. tekstu do katalogu wystawy: Jacek Gowik „Pejzaże Wewnętrzne” ,Dom Artysty Plastyka, Galeria Lufcik, 2017):

"Malarstwo Jacka Gowika pełne jest aluzji do świata natury, do podstawowych form, kierunków i znaków plastycznych pejzażu. Są horyzonty, linie brzegowe, granice lasu, kształty pól i ogrodów, a także nawiązania do podstawowych żywiołów – wody, ziemi, nieba. Naturę pejzażu odzwierciedlają charakterystyczne podziały płaszczyzny – zwykle jedna pozioma linia, nie zawsze umieszczona centralnie, czasem biegnąca diagonalnie, to "horyzont". Dalej – powtarzające się kaligraficzne struktury – linie fal, chmur, bruzd ziemi czy ciężkich do farby impastowych śladów, gdzie indziej szeregi rytmicznych układów kropek-kamieni czy gwiazd. W tak zarysowaną ramę pejzażu wpisuje czasem małe czworoboczne formy, jakby okna-otwory z innym, jakby wewnętrznym widokiem. Tylko czasem, gdzieniegdzie, odnajdziemy w obrazach sugestie działalności człowieka: zarysy architektury, ślady kształtów zabudowań, uporządkowane rytmy płotów, murów. Tym skromnym kształtom często towarzyszą plamy, swobodne czy bardziej zdyscyplinowane, czasem szerokie, jakby mechaniczne, innym razem rozwibrowane pointylistycznie oraz miękką, zamaszystą liną prowadzone owale. Oglądając obrazy w porządku chronologicznym można zaobserwować wzrastającą powściągliwość form, ich coraz większą prostotę i naturalność, a także - coraz mniejsze zróżnicowanie elementów kompozycji. Ten proces skondensowania i nasycenia, celowy i przemyślany, pozwala wydobyć barwne bogactwo i zróżnicowanie."