"(Nie)zmienność formy. O przeobrażeniach rzeźby lat 60." – wykład

"(Nie)zmienność formy. O przeobrażeniach rzeźby lat 60."

(wykład dr Anny Marii Leśniewskiej-Zagrodzkiej)

Twórcy tradycyjnie pojętej rzeźby będącej dziedzictwem przeszłości, kontynuowali klasyczne widzenie ale niemal równolegle ( od II poł. lat 50 XX w.) pojawiły się realizacje będące spełnieniem postulatów awangardy poprzez eksperymenty formalne i materiałowe poszerzając obszar znaczeniowy rzeźby. Dzięki temu od lat 60. XX w. ujawniły się realizacje, których istotną częścią były działania aktywizujące widza czyli happening, kompozycje przestrzennomuzyczne i inne. W działaniach innowatorów formy rzeźbiarskiej skupiają się najważniejsze problemy związane z przemianami zachodzącymi w sztuce, zarówno sposobu realizowania różnorodnych form, jak i podejmowanej tematyki oraz społecznego ich oddziaływania.