Od historyzmu do modernizmu: bydgoskie wille miejskie i podmiejskie

Pojęcie "willa" wymyka się jednoznacznym definicjom. Obiekty nazywane "willami" pojawiły się bardzo wcześnie w historii, każda epoka zostawiała na nich swój charakterystyczny ślad. W polskiej architekturze możemy odnaleźć przykłady willi, które z jednej strony są świadectwem biegłości projektantów i lekcją stylów panujących w architekturze, z drugiej przypominają o zasłużonych dla historii właścicielach.

Udokumentowana historia bydgoskich willi sięga początków XIX wieku, choć trudno sobie wyobrazić, że w należących do mieszczan ogrodach nie budowano rezydencji. Ta najstarsza, „namalowana” czyli tak zwany „pałacyk Czapskich” została w końcu XIX wieku rozebrana. Nie tylko ona zniknęła z miejskiego krajobrazu. Dzięki starym fotografiom wiemy, że pod koniec XIX wieku przedmieście Skrzetusko zdobiła okazała Villa Schroettersdorf. Najwięcej willi-rezydencji powstało na przełomie XIX i XX wieku, lata międzywojenne należały do mniej okazałych obiektów – domów jedno- i wielorodzinnych.

Oddana do rąk czytelnika publikacja pokazuje historię rozwoju bydgoskich willi, przybliża przykłady reprezentatywne dla określonego czasu, ukazuje to, co było dla architektów inspiracją i to, co było oryginalne tylko dla Bydgoszczy. Na licznych fotografiach ukazane zostały nie tylko same budynki, ale elementy wystroju wnętrz oraz nieliczne zachowane elementy metaloplastyki, witraże, dekoracje snycerskie i wiele innych ciekawostek.

Do obejrzenia tego co nie zmieściło się w publikacji oraz oczywiście samej książki zapraszamy w poniedziałek 5 lutego o godz. 19.00 w kawiarni Szpulka w MCK przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy.