UTW AGORA NESTORA - wykład Joachima Perlika

O artystach i ich utworach przełomu XX i XXI w.

Prelegent: Joachim Perlik