UTW AGORA NESTORA - wykład mgr Emilii Walczak

Tadeusz Nowakowski: bydgoszczanin – światowiec – reporter papieża

Prelegentka: mgr Emilia Walczak