"Plural"– wystawa Romana Gajewskiego

Roman Gajewski:

Urodzony w 1954 roku w Sopocie. Absolwent, a dziś profesor gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (dawniej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych) na Wydziale Malarstwa. Wychowanek profesora Władysława Jackiewicza i swojego czasu. Malarz, grafik, galerzysta, projektant graficzny, eseista i trochę poeta. Autor licznych monografii artystów środowiska gdańskiego. Od 2007 roku także wykładowca Sopockiej Szkoły Wyższej. Uczestnik stu kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego dzieła były prezentowane lub znajdują się w kolekcjach w Polsce, Austrii, Danii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Litwy, RPA i Malezji. Nie uczestniczy w wystawach konkursowych.

Na terenie Niemiec prezentował prace w: Berlinie, Dusseldorfie, Herne, Castrop-Rauxel, Essen, Norymberdze oraz dwukrotnie w Fuldzie.

Kalendarium:

1979 dyplom z Malarstwa; 1986/7 pobyt we Włoszech na stypendium rządu włoskiego; 1998 współzałożyciel i członek zarządu galerii rysunku ASP Gdańsk Nowa Oficyna; 2000 założyciel Stowarzyszenia Artystycznej Inicjatywy (SAI), autor wystawy środowiskowej "Oliwa bliżej Gdańska - Gdańsk bliżej sztuki" dworek w Gdańsku-Oliwie, współzałożyciel i prowadzący galerię Na Wieży, wieża kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku; 2002 inicjator i organizator 5 wystaw zbiorowych na terenie Trójmiasta w ramach projektu "Wizja lokalna. Pokolenia", wydawca i autor albumu związanego z powyższym projektem, inicjator wystawy (Galeria EL w Elblągu) oraz współredaktor albumu "Mistrz Władysław i uczniowie" poświęconego prof. Władysławowi Jackiewiczowi; 2003 autor albumu dokumentującego 5-letnią działalność galerii Nowa Oficyna; 2004 cykl wykładów i ćwiczeń na Uniwersytecie Sabanci w Stambule, Turcja; 2010/11/12 aranżer wystaw Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Polsce; 2014 cykl wykładów i ćwiczeń W Ecole supérieure d‘art et de design d‘Orle‘ans, Francja; 2015 współinicjator cyklicznych wystaw X km; Nagroda Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej wydana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.