PRZECZYTANI 2018: spotkanie z prof. dr hab. Zbigniewem Mikołejką

Zbigniew Mikołejko

Filozof i historyk religii, eseista, pedagog, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Kierownik Zakładu Badań nad Religią i prof. nadzw. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek: "Żywoty świętych poprawione", "Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa", "W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu", "We władzy wisielca" i in. Publikował m.in. w „Dialogu”, „Literaturze na Świecie”, „Nowych Książkach”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”.