Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

UTW AGORA NESTORA - wykład Natalii Mrozkowiak

Nowe życie starych obrazów

Prelegentka: Natalia Mrozkowiak