UTW AGORA NESTORA - wykład Krzysztofa Filasińskiego

"Na miły początek lata"

Prelegent: Krzysztof Filasiński