Magdalena Durda-Dmitruk: "Artystki polskie w Paryżu XX-XXI w." wykład

Artystki polskie w Paryżu XX-XXI w.

Wątek polskich artystek tworzących na emigracji w Paryżu był niejednokrotnie poddawany głębszej refleksji w odniesieniu do belle epoque (przełomu XIX i XX w.) oraz dwudziestolecia międzywojennego w rozważaniach na temat różnych zjawisk, np. emancypacji, wystaw światowych, kolonii artystycznych (m.in. École de Paris). Natomiast w odniesieniu do działalności współcześnie tworzących w Paryżu artystek opracowań jest niewiele. Wykład ma na celu przybliżenie kontekstu twórczości artystek osiadłych w Paryżu od początku XX w. po te tworzące we Francji obecnie. Od m.in. Meli Muter, Olgi Boznańskiej, Alicji Halickiej, Sary Lipskiej, po twórczynie, które udały się do Francji w latach 60., 70. czy 80. XX w. jak Gabriela Morawetz, Małgorzata Paszko, Aliska Lahusen, Joanna Flatau, Kassia Knap, Ewa Kuryluk i in.