#Rak. Spotkanie autorskie Adriana Aleksandrowicza

Spotkanie z Adrianem Aleksandrowiczem, autorem wyjątkowej książki "#Rak". Książki mądrej i ważnej, która potrafi zmieniać nasze podejście do życia.

"#Rak"

Stanowi zbiór rozmów z osobami walczącymi z chorobą nowotworową. Głównymi bohaterami są podopieczni Akademii Walki z Rakiem Fundacji "Światło", którzy opowiadają o swoim życiu z chorobą, planach, marzeniach, lękach.

Są wśród nich kobiety, które w historię swojej choroby mają wpisane macierzyństwo - i to naturalne i adopcyjne; kobiety, które zdecydowały się w trakcie leczenia na wejście w związek małżeński; te będące w trakcie kolejnej wznowy choroby, ale i kobiety cieszące się z remisji. Wśród osób rozmawiających z Autorem są też osoby wspierające chorych oraz te, których bliscy odeszli.

Adrian Aleksandrowicz do swojej książki włączył również wywiady z osobami, które pomagają pacjentom w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. W książce znajdziecie Państwo wywiad z psychoonkolożką, wolontariuszką AWzR, kosmetolożką, aktorką Anną Magalską – prowadzącą terapię dramą czy z Grzegorzem Walczakiem, liderem zespołu „Czaqu”, który grał z podopiecznymi AWzR w spektaklach teatralnych.

Wszystkie narracje, niezależnie czy rak dotyczyły rozmówców bezpośrednio czy pośrednio, pokazują w jaki sposób wpisał się on w ich życie, jak je zmienił i w jakim stopniu sprowokował do poszukiwania nowej tożsamości, nowego „Ja”.

"Należy pokreślić, że gdyby nie takt, uwaga, empatia Autora książki, to nie byłaby ona tak prawdziwa i nie wniosłaby tylu wątków osobistych, o których mówią bohaterowie „#Rak”". (recenzja: Toruński Festiwal Książki)

Książka, która została wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek powstała pod patronatem Fundacji "Światło" i Akademii Walki z Rakiem.