FONOMO - Anna Zaradny - koncert

"Go Go Theurgy” solo koncert – kompozycja pochodzi z solowego albumu "Go Go Theurgy” (Musica Genera 2016)

Koncert "Go Go Theurgy” ("Teurgia w stylu go go”) Anny Zaradny nawiązuje do ostatniego albumu artystki o tym samym tytule. Występ obejmuje obie kompozycje zawarte na płycie i przenosi je w wersji koncertowej na wyższy poziom doznania, łącząc oryginalne konstrukcje materiału z improwizacją i rolą graną przez przestrzeń dźwiękową. Intensywna i gęsta od częstotliwości muzyka przepełniona jest zmysłowością i niepokojem, natomiast jej wyczuwalna gęsta i szczegółowa faktura generuje napięcie i poczucie uczestniczenia w czymś ważnym. Krystalicznie oczywista narracja koncertu tworzy ramy dla wyjątkowo skomplikowanego i emocjonalnego brzmienia Zaradny. Często mówi się, że jej muzyka wymyka się ograniczeniom gatunkowym. Jest śmiała, eksperymentalna i precyzyjnie skonstruowana, osiągając czasem rozmach kojarzony zwykle z muzyką pop.

"Go Go Theurgy” wywołuje pierwotne, ale także kulturowe skojarzenia, nadając im swoją własną specyficzną wartość.

Anna Zaradny

Artystka sztuk wizualnych i sound artu, kompozytorka, improwizatorka, instrumentalistka, współzałożycielka wytwórni i festiwalu Musica Genera.

Jako kompozytorka i instrumentalistka Zaradny porusza się w szerokim spektrum od akustycznej muzyki improwizowanej, o minimalistycznym współczesnym idiomie, do złożonej strukturalnie i kompozycyjnie całkowicie elektronicznej, eksperymentalnej formy. Prace o charakterze wizualnym Zaradny tworzy w formie instalacji, obiektu, fotografii i video.

W swoich pracach artystka posługuje się środkami abstrakcji, mikroobiektami dźwiękowymi i architektonicznymi, światłem i przestrzenią. Wszystkie prace cechuje wieloznaczność koncepcji i relacji pomiędzy ideami, a medium formy.