FONOMO - Partytury z architektury - warsztaty dla dzieci

"Partytury z architektury" (warsztaty dla dzieci)

Zadam pytanie: Czy wszystko co nas otacza może być partyturą?

Ideą warsztatów jest przedstawienie fragmentu świata wizualnego jako kompozycji muzycznej. Detaliczne spojrzenie na przestrzeń, w której odbywają się warsztaty i wybór z niej charakterystycznych elementów posłuży do realizacji partytury graficznej. Jak zagrać schody? Jak zagrać ściany? Jak zagrać krzesła? Jak zagrać naszą obecność w przestrzeni? W celu odpowiedzi na te ujawniające się z czasem pytania, przy użyciu prostych instrumentów i narzędzi, podejmiemy próbę wspólnej muzycznej interpretacji partytury stworzonej w czasie warsztatów. Powstały utwór muzyczny będzie kompozycją z układów architektonicznych i obiektów znajdujących się w otoczeniu.

Aleksandra Chciuk

Artystka audiowizualna, pianistka i kompozytorka. W roku 2015 ukończyła Łódzką Szkołę Filmową u prof. Józefa Robakowskiego. Jest również absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i szkoły muzycznej II stopnia. Zajmuje się sztuką video, fotografią i malarstwem. Tworzy krótkie formy filmowe. Pianistycznie realizuje eksperymentalne projekty, jak np. "Pi i Sigma”, koncertu na dwa fortepiany w windach towarowych, "Black of Granule”, koncertu – instalacji w zupełnej ciemności dla jednego odbiorcy czy "Variation on Black”, performansu, w którym artystka preparuje fortepian własnym ciałem. Chętnie podejmuje tematy zjawisk dźwiękowych i ich wpływu na stan umysłu oraz reakcje ciała. Ważnym aspektem w twórczości artystki jest także natura oraz jej muzyczne i psychologiczne związki z człowiekiem.