"Nawias" - tom wierszy Mariusza Stoppela - spotkanie autorskie

Mariusz Robert Stoppel, rocznik 1969, polonista i szachista. Autor tomów wierszy „Zabawa w chowanego” 2008 r. „Zapach kobiet(y)” 2011 r., „The Presja” 2015 r. i „Wypisów z rodzinnego diariusza” 2017 r. Prowadzi własną stronę artystyczną www.mariuszstoppel.pl.

W swojej twórczości wspiera się technikami multimedialny. Zrealizował etiudę filmową "Z(a)nurzenie", audiobook muzyczny "The Presja" i "Zbiór wideo-wierszy z lat 2015-18" w formacie DVD. Jego pisanie łączy Słowo, Obraz i Dźwięk. Współpracuje w tym względzie z polskimi zespołami art-rockowymi (Lunatic Soul, Collage, Believe, Amarok, Abraxas).

Najnowszy tomik poetycki „Nawias” to kolejna propozycja autorska, w której autor próbuje odszukać zagubionej przez człowieka tożsamości. Podmiot liryczny staje w niej w tzw. ogniu pytań o podstawowe wartości. W odpowiedzi, umiejscawiając swego bohatera

w prozaicznych scenach z życia wziętych, sugeruje potencjalnemu odbiorcy co najmniej dwie możliwości wyboru, które, co jest celowym zabiegiem formalnym, są od sienie znaczeniowo odległe i nie mają wspólnego mianownika. Jedynym ich spoiwem jest semantyka, homonimia i budowa gramatyczna słów-kluczy, które podmiot liryczny dobiera ze względu na ich ponadczasowość oraz nowomowę właściwą dla procesów zachodzących we współczesnym języku-podstawowej formie komunikacji międzyludzkiej.