UTW AGORA NESTORA - Inspirująca moc bluesa

Dr hab. Karol Szymanowski – Inspirująca moc bluesa