Dwie Siostry and special guests - 4 x duo impro

Improwizacja teatralna ma wiele form. Jedną z nich, niezwykle popularną i uwielbianą, jest improwizowanie w duecie. Dwie osoby na scenie budujące coś z niczego, inspirujące się sobą nawzajem, na Waszych oczach, to wyjątkowa podróż w meandry spontanicznego tworzenia.

Tym razem czwórka improwizatorów zagra dla Was cztery spektakle, łącząc się w cztery duety. Na scenie wyimprowizowane więc będą cztery zupełnie inne, niepowtarzalne, ulotne historie… Cztery zupełnie inne style impro.

Duetowi Dwie Siostry towarzyszyć będą goście specjalni, rewelacyjni, znani europejskiej publiczności improwizatorzy – Kaspars Breidaks z Łotwy i Dan Seyfried z Francji.

Spektakl tworzony będzie w języku angielskim.

bilety: 10 zł!!!!!!!!!

Improv theatre has many forms. One of them, extremely popular and loved, is improvising in a duo. Two people on the stage building something from nothing, inspiring each other, in front of your eyes, is a unique journey into the meanders of spontaneous creation.

This time, the four improvisers will play four shows for you, joining four duets. They will improvise four completely different, unique, fleeting stories... You will have an opportunity to see four completely different styles of impro!!!! And two very special guests from abroad! Dwie Siostry will be accompanied by special guests, great improvisers - Kaspars Breidaks from Latvia and Dan Seyfried from France - known to European audiences.

show will be improvised in english

tickets: 10 zł