Festiwal PRZECZYTANI: Awangarda wobec kapitalizmu (dyskusja)

Marcin Jaworski (1979) – krytyk literacki, literaturoznawca i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Opublikował m.in. książki "Rewersy nowoczesności" (2009) i "Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej" (2018). Pełni funkcję sekretarza Poznańskiej Nagrody Literackiej i kuratora Festiwalu Fabuły.

Tomasz Bąk (1991) – poeta, autor trzech tomów wierszy: "Kanada" (2011), "[beep] Generation" (2016) i "Utylizacja. Pęta miast" (2018). Pierwsza książka została nagrodzona w Konkursie im. Klemensa Janickiego oraz Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius za debiut.

Jakub Kornhauser (1984) – poeta, eseista i tłumacz, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (zajmuje się w swojej działalności akademickiej literaturą awangardową i eksperymentalną, surrealizmem i poezją współczesną). Opublikował trzy tomy poetyckie, z których ostatni, "Drożdżownia" (2015), otrzymał Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Tłumaczy z języka francuskiego, niemieckiego i rumuńskiego (ostatnio ukazały się dwie książki pisarzy języka rumuńskiego w jego przekładzie: "Fałszywy Dymitr" Dumitru Crudu i "Biedny wampir" Gherasima Luki).

---

Festiwal Literatury PRZECZYTANI 2019: WOKÓŁ

Tegoroczne hasło – WOKÓŁ – nie jest sprytnym wybiegiem i ucieczką przed określonym tematem. Spotkania będą, oczywiście, krążyć WOKÓŁ nowych przekładów Camusa, biografii Gombrowicza, polsko-żydowskich losów i tak dalej, ale nie wyczerpuje to znaczenia tytułu tegorocznej edycji. To WOKÓŁ opisuje bowiem miejsce literatury w nowoczesnym świecie oraz pozycję człowieka, jaką zajmuje on względem sztuki (także: sztuki słowa).

Literatura krąży WOKÓŁ zjawisk społecznych i prywatnych trosk, nie bywa obojętna – w dwu przynajmniej znaczeniach: dotyka ważnych, najważniejszych dla ludzi spraw oraz stanowi istotny składnik naszego otoczenia, który zmienia środowisko, w którym żyjemy, ma wpływ na jego postrzeganie.

WOKÓŁ określa także stosunek człowieka do zjawisk kulturowych w naszym przesyconym informacją świecie: już nie zanurzony, jak chcieli teoretycy nowych mediów, ale przesuwający się po powierzchni, cały czas WOKÓŁ nich, WOKÓŁ trudnej do ogarnięcia i zrozumienia masy. Literatura jest oczywistą ofiarą takiego podejścia, ale też może stanowić ratunek przed powierzchownością, zachęca do wejścia W GŁĄB.