ANIMOCJE: Mural w Moście - warsztaty

Mural w moście

prowadzenie: Andrzej Poprostu, Natalia Dziedzic

Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwszego dnia omawiamy najważniejsze zagadnienia animacji i malowania murali. Uczestnikom warsztatów zostaną przedstawione zasady budowania najważniejszych i najatrakcyjniejszych ruchów w animacji (rysunkowej, lalkowej, 3D). Obejrzymy krótkie animacje murali, animowane teledyski oraz GIF-y artystów. Następnie uczestnicy skonstruują swoją autorską historię, którą narysują w storyboardzie, a w części praktycznej namalują na ścianie.

Andrzej Poprostu – pochodzący z Torunia artysta, ilustrator, twórca realizacji wielkoformatowych. W swoich pracach filtruje rzeczywistość ilustracyjnymi narracjami wpisanymi w przestrzeń miejską. Ma na koncie kilkaset autorskich murali na terenie, kraju i za granicą. Aktualnie zatrudniony w gamedev. Zajmuje się też mappingiem, ilustracją, komiksem oraz projektuje wzory haftów krzyżykowych dla swojej mamy.

Natalia Dziedzic – absolwentka reżyserii filmów animowanych i efektów specjalnych w PWSFTviT w Łodzi (2013). Zajmuje się reżyserią animacji, animacją 2D, oprawą plastyczną, online’em, korekcją barwną oraz prowadzeniem warsztatów. Reżyserka filmów animowanych pt. Kiermasz storczyków, który zdobył 8 nagród na polskich festiwalach, Łakomstwa Endemita, który zwiedził ponad 30 festiwali na całym świecie oraz 20-minutowej produkcji dla dzieci pt. Wtorek w poniedziałek. Pracowała przy teledyskach m.in. dla L.U.C-a, Disparates, Samokhin Band. W 2015 roku była częścią ekipy animatorów przygotowującej wystawę stałą dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W 2017 roku nadzorowała prace nad animacjami 2D do pełnometrażowego filmu dokumentalnego Habit i zbroja Pawła Pitery. Od 2014 roku związana jest także ze studiem postprodukcyjnym w Warszawie.

Mural on the Bridge

run by Andrzej Poprostu, Natalia Dziedzic

Workshops consist of two parts, theoretical and practical. On the first day, we describe the most important issues related to animation and painting murals. Presentation of the principles of building the most important and attractive movements in animation (illustration, puppet and 3D animation) will be made to participants of workshops. We will show short animations of murals, animated video clips and artists’ GIFs. Afterwards, participants will create their own stories, which they will draw in storyboard, and in the practical part – they will paint them on the wall.

Andrzej Poprostu – a Toruń artist, illustrator and creator of large-format artworks. In his works, he filters reality with illustrative narrations blended in cityscapes. He has made several hundred outdoor murals in the country and abroad. Presently he works in gamedev. He is involved in mapping, illustration, cartoons and design of cross stitch patterns for his mother.

Natalia Dziedzic – graduate of PWSFTviT in Łódź (2013), majoring in animated film directing and special effects. She is involved in animation directing, 2D animation, artistic design, online, color grading and running workshops. She directed animated films, including Kiermasz storczyków, which won 8 awards at Polish festivals, Łakomstwo endemita, which was shown more than 30 times on festivals across the world and a 20-minute production for children Wtorek w poniedziałek. She worked at video clips made for L.U.C., Disparates, Samokhin Band. In 2015, she was part of the crew of animators preparing a permanent exhibition for the Museum of the History of Polish Jews POLIN. In 2017, she supervised works on 2D animations for a feature-length documentary film Habit i zbroja by Paweł Pitera. Since 2014, she has also cooperated with the post-production studio in Warsaw.