ANIMOCJE: "Socjalizacja byka?" - 1. słoweńska pełnometrażowa animacja

Profesor Raisin, znany na całym świecie łysy genetyk, wraz ze swoim mniej znanym bratem Brunem i atrakcyjną asystentką Martą od lat testują chemiczne substancje, próbując opracować unikalną mieszankę na porost włosów. Profesor Raisin zamierza udowodnić, że ewolucję można uruchomić tu i teraz, zaczynając od pojedynczej komórki włosa.

Tymczasem w pewnym królestwie, w odległej galaktyce na krańcu spowitej mgłą Andromedy, król przyłapuje syna na paleniu cygara. Skutki mogą być tragiczne: pojedynczy nawet podmuch tytoniowego dymu może spowodować u mieszkańców królestwa de-ewolucję.

Na szczęście chłopiec nie zaciąga się zbyt mocno, a w efekcie tylko on sam cofa się do postaci byka. Król surowo karze syna, zsyłając go na planetę Ziemię, porośniętą trawą o jakości najsłabszej w całej galaktyce. Pasąc się na niej przez siedem lat, książę ma odzyskać rozsądek i przystosować się do życia w społeczeństwie.

Przypadkowo lub nie książę-byk trafia do laboratorium Raisina i staje się obiektem jego eksperymentów. W tym momencie wątki ewolucji i de-ewolucji fatalnie się przeplatają...

Zvonko Čoh - urodzony w 1956 r. w Celje (Słowenia). W 1981 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Lublanie. Animator, ilustrator książek, scenograf i dekorator planu.

Filmografia

1998 The Socialization Of A Bull? (animacja, pełnometrażowy), reż. Z. Čoh & M. Erič

1986 Try To Twinkle Twice (animacja, krótkometrażowy), reż. Z. Čoh & M. Erič

1985 Kiss Me Soft Rubber (animacja, krótkometrażowy), reż. Z. Čoh

1983 Metamorphosis (animacja, krótkometrażowy), reż. Z. Čoh

Milan Erič - w 1979 r. ukończył malarstwo pod kierunkiem profesora Janeza Bernika na Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie. Kontynuował specjalizację, by ostatecznie ukończyć ją w 1982 roku. W latach 1986-1994 pracował na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Inżynierii w Lublanie. Następnie wykładał projektowanie na ASP w Lublanie, gdzie w 2001 roku otrzymał tytuł profesora. Tworząc animacje i ilustracje, chętnie czerpie z konwencji karykatury, a malując - z postmodernistycznego eklektyzmu.

Filmography

1998 The Socialization Of A Bull? (animacja, pełnometrażowy), reż. Z. Čoh & M. Erič

1986 Try To Twinkle Twice (animacja, krótkometrażowy), reż. Z. Čoh & M. Erič

Professor Raisin, a bald, world-famous geneticist, his less-renowned brother Bruno and his attractive assistant Martha have for several years been testing a wide range of chemical substances in the hope of discovering a unique mix that could stimulate hair growth. Professor Raisin intends to prove evolution can be accelerated “here and now”, starting with single cell of his hair.

At the same time, in the kingdom of a distant galaxy, extending along the edge of misty Andromeda, the King Father catches his son smoking a cigar-which could be fatal for the kingdom. A single puff of tobacco smoke, you see, may lead to the anti-evolution of the kingdom‘s population.

Fortunately, the boy inhales only a small amount of smoke, causing him to de-evolve only to the stage of a bull. The King Father punishes his son severely by sending him to the planet Earth, which is known to be covered with grass of the poorest quality in the entire galaxy. He will have to graze on it for seven years in order to come to his senses and learn to adapt to society.

Accidentally, or perhaps not, the prince-bull finds himself in the professor Raisin‘s laboratory, only to become the object of his experiments. And at this point, stories of evolution and anti-evolution fatally interwine…

Zvonko Čoh

Born on August 7th 1956 in Celje, Slovenia.

Finished the Ljubljana Academy of Fine Arts in 1981. He is an animator, a book illustrator and a scenographer-set decorator.

Filmography

1998 The Socialization Of A Bull? (animation, feature), reż. Z. Čoh & M. Erič

1986 Try To Twinkle Twice (animation, short), reż. Z. Čoh & M. Erič

1985 Kiss Me Soft Rubber (animation, short), reż. Z. Čoh

1983 Metamorphosis (animation, short), reż. Z. Čoh

Milan Erič

He studied painting with professor Janez Bernik at ALU in Ljubljana, where he graduated in 1979. He continued his painting specialisation and completed it in 1982. He was employed at the Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana, in 1986-1994. Then he worked as a lecturer in designing at ALU in Ljubljana, where he received the title of professor in 2001. His animated films and illustrations refer to caricature convention, and his paintings - to postmodernist eclecticism.

Filmography

1998 The Socialization Of A Bull? (animation, feature), reż. Z. Čoh & M. Erič

1986 Try To Twinkle Twice (animation, short), reż. Z. Čoh & M. Erič

Przed filmem kilka słów zapowiedzi powie Igor Prassel.