ANIMOCJE: Co widzimy po zamknięciu oczu i zatkaniu sobie uszu...

Co widzimy po zamknięciu oczu i zatkaniu sobie uszu, czyli oswajamy animację abstrakcyjną i eksperymentalną.

Brak historii, niemożność zidentyfikowania tego, co się widzi, zbyt intensywne doznania wzrokowo-słuchowe czy ogólne niezrozumienie to najczęstsze powody odrzucenia przez widzów animacji abstrakcyjnej i eksperymentalnej. A przecież to właśnie w tym obszarze eksplorowane są bardzo często możliwości filmu animowanego, wynajdowane nowe sposoby wizualnej narracji, czy - nade wszystko - odświeżana jest percepcja widza, przyzwyczajona do utartych schematów klasycznej filmowej narracji i klasycznego, disnejowskiego obrazowania. Aby jednak docenić istotną rolę animacji eksperymentalnej, jak również wartość animacji abstrakcyjnej, należy „nauczyć się” ją odbierać. Temu właśnie służyć będą zajęcia, podczas których uczniowie poznają najważniejsze przykłady z całej historii filmu animowanego i eksperymentalnego i będą mogli zadać pytania.

What do we see when we close our eyes and stop our ears? We become familiar with abstract and experimental animation.

Lack of history, impossibility to define what you see, too intensive visual and auditory sensations, or simply incomprehension are the most frequent reasons for rejecting abstract and experimental animation by viewers. In fact, this area serves as an exploration field for possibilities of animated films, finding new ways of visual narration, and above all it is a place in which the viewer’s perception is refreshed, which was previously accustomed to common notions of traditional firm narrative and “Disney” imaging. However, in order to appreciate the important role of experimental animation and the value of abstract animation, we have to “learn” how to perceive it. It will be supported by activities, during which students will get acquainted with the most important examples from the entire history of animated and experimental film and will be able to ask questions.

PIOTR KARDAS (ur. w 1984 r. w Łodzi) – pomysłodawca i główny organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA (2013-), Rising of Lusitania - AnimaDoc Film Festival w Liverpoolu (2019-), a także projektów: Animation Across Borders i O!PLA FOCUS ON POLAND (O!PLA ACROSS THE BORDERS). Inicjator i dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Animacji CRAFT w Yogyakarcie (2017-). Koordynator polskiej edycji StopTrik International Film Festival (2016-). Kurator i juror na festiwalach filmowych (Białoruś, Brazylia, Chorwacja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Włochy). Stale współpracuje z festiwalami i instytucjami kultury na całym świecie.

W latach 2003-2008 studiował filmoznawstwo i nowe media w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2008 redaktor działu filmowego na portalu internetowym Reymont.pl. W latach 2008-2010 kierownik programowo-artystyczny i opiekun galerii w łódzkiej Kino-Galerii Charlie. W latach 2010-2011 związany z Se-ma-for Produkcja Filmowa (główny dystrybutor) oraz Fundacją Filmową Se-ma-for. Dyrektor programowy dwóch pierwszych edycji Se-Ma-For Film Festival (2010, 2011). Pomysłodawca, twórca koncepcji i dyrektor programowy Se-Ma-For European/Asian Express 2011 > Pekin/Madryt/Tokio/Paryż - projektu w ramach prezydencji Polski w Radzie UE (2011). Inicjator, kurator sekcji i koordynator konkursu animacji przy 2. MFF ARS INDEPENDENT w Katowicach (2012).

PIOTR KARDAS (1984), Independent Animator of the Animation World; initiator and director of ANIMATION ACROSS BORDERS (2012-), “O!PLA” ANIMATION FESTIVAL in Poland (2013-), Rising of Lusitania - AnimaDoc Film Festival in Liverpool, UK (2019-); Co-creator and programme director of CRAFT International Animation Festival in Yogyakarta (Java, Indonesia); coordinator of Polish chapter of StopTrik International Film Festival (2016-); curator, juror (Belarus, Brazil, Croatia, Germany, Italy, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Spain), initiator and coordinator of various cultural and artistic projects.

He studied Film Theory and New Media (University of Lodz). In 2010 - 2012 he working for Se-ma-for Film Production as a distributor and Se-ma-for Film Foundation as an initiator and coordinator of special events (i.a. Se-Ma-For European/Asian Express 2011: Beijing/Madrid/Tokyo/Paris) and a program director of two first editions of Se-Ma-For Film Festival (2010/2011). Initiator and coordinator of Animation Section & Competition at ARS INDEPENDENT International Film Festival in Katowice (2012) and SCARY PUPPETS & SEXY DOLLS (2010-), among others. In 2008 – 2010 he was a program director in one of the most famous arthouse cinema in Poland - Charlie Cinema. Permanently cooperates with several festivals and institutions all around the world.