ANIMOCJE: "Seder-Masochism" + spotkanie z Niną Paley

Film stanowi reinterpretację biblijnych historii z Księgi Wyjścia, szczególnie tych związanych ze świętem Paschy, takich jak śmierć egipskich pierworodnych i wyzwolenie Izraelitów z egipskiej niewoli przez Mojżesza. Wydarzenia te przedstawione zostają na tle wszechobecnego kultu Wielkiej Bogini Matki, obrazując narodziny patriarchatu.

Seder-Masochim to drugi, po opartym na motywach z Ramajany filmie Sita śpiewa bluesa z 2008 roku, pełnometrażowy film animowany Paley. Podobnie jak w poprzedniej produkcji, w Seder-Masochism Paley korzysta głównie z publikowanych już wcześniej utworów - z pieśni liturgicznych i muzyki popularnej z lat 1928-2018. Korzysta też z nagrań głosu swojego ojca, które zrealizowała w 2011 roku: Hiram Paley wcielił się tu w rolę bóstwa hebrajskiego. Udźwiękowieniem filmu zajął się Greg Sextro.

Wspólnie z Theodorem Grayem Paley stworzyła PaleGray Labs, by pracować nad metodą animowania haftu nazwaną przez twórców embroidermation (embroidery - hafciarstwo). W Seder-Masochism animowany haft zobaczyć można w jednej scenie: Chad Gadya.

Nina Paley to twórczyni uznanego przez krytyków musicalu animowanego Sita śpiewa bluesa. Jej doświadczenia z niedoskonałościami systemu praw autorskich sprawiły, że przystąpiła do QuestionCopyright.org. Tam, jako rezydentka, w 2008 roku stworzyła serię krótkich filmów animowanych na temat wolności intelektualnej pt. Minute Memes. Seder-Masochism jest jej drugim filmem pełnometrażowym.

Filmografia

2018 Seder-Masochism (2-D, "embroidermation" - haft, animacja poklatkowa, pełnometrażowy film animowany)

2015 On Children, fragment w filmie Kahlil Gibran’s Prorok (2D, animacja, film krótkometrażowy)

2012 This Land Is Mine - A brief history of the land called Israel/Palestine/Canaan/the Levant (2D, animacja, film krótkometrażowy)

2008 Sita śpiewa bluesa (2D, pełnometrażowy film animowany)

2002 The Wit and Wisdom of Cancer (2D, animacja, film krótkometrażowy)

2002 Fertco (2D, animacja, film krótkometrażowy)

2002 Goddess of Fertility (2D, animacja, film krótkometrażowy)

2002 The Stork (2D, animacja, film krótkometrażowy)

2002 Thank You for Not Breeding (film dokumentalny, 36 min)

2001 Fetch! (2-D, animacja, film krótkometrażowy)

2000 Pandorama (non-camera, film krótkometrażowy)

1998 I (heart) My Cat (animacja z plasteliny, film krótkometrażowy)

1998 Luv Is... (animacja z plasteliny, film krótkometrażowy)

1998 Cancer (non-camera, krótkometrażowy)

The film reinterprets Hebrew Bible events from the Book of Exodus, especially stories associated with the Passover Seder, such as the death of the Egyptian first-born, and Moses leading the Israelites out of slavery in Egypt. The film depicts these events against a backdrop of widespread worship of the Great Mother Goddess, showing the rise of patriarchy.

Seder-Masochim is Paley‘s second feature film, following Sita Sings the Blues in 2008, an animated film loosely based on the Ramayana. In a similar fashion to her previous work, Paley mainly uses previously published music in Seder-Masochism, with popular and liturgical songs ranging from 1928 to 2018. She also draws from spoken voice recordings she made in 2011 with her father, Hiram Paley, who is placed in the role of the traditional Hebrew deity. Greg Sextro served as sound designer on the film.

With Theodore Gray, Paley formed PaleGray Labs to create a method for animating embroidery, which they call "embroidermation". In Seder-Masochism, embroidered animation is the basis for one scene: Chad Gadya.

Nina Paley is the creator of the critically acclaimed animated musical feature film Sita Sings the Blues. Her adventures in our broken copyright system led her to join QuestionCopyright.org as Artist-in-Residence in 2008, where she produced a series of animated shorts about intellectual freedom called Minute Memes. Seder-Masochism is her second feature.

Filmography

2018 Seder-Masochism (2-D, "embroidermation" [embroidery and stop-motion photography], animation, feature film)

2015 On Children, a segment in Kahlil Gibran‘s The Prophet (2-D, animation, short)

2012 This Land Is Mine - A brief history of the land called Israel/Palestine/Canaan/the Levant (2-D, animation, short)

2008 Sita Sings the Blues (2-D, animation, feature film)

2002 The Wit and Wisdom of Cancer (2-D, animation, short)

2002 Fertco (2-D, animation, short)

2002 Goddess of Fertility (2-D, animation, short)

2002 The Stork (2-D, animation, short)

2002 Thank You for Not Breeding (documentary, 36 minutes)

2001 Fetch! (2-D, animation, short)

2000 Pandorama (drawing directly on film, short)

1998 I (heart) My Cat (clay animation, short)

1998 Luv Is... (clay animation, short)

1998 Cancer (drawing directly on film, short)