ANIMOCJE: Młodość w offie, czyli replika LFF 2018

Lubelski Festiwal Filmowy to jeden z najstarszych w Polsce międzynarodowych festiwali kina niezależnego, znany do 2016 roku jako „Złote Mrówkojady”. Do dziś nazwę tę noszą statuetki wręczane laureatom. Powstały w 2007 roku projekt to idealna przestrzeń dla tych, którzy lubią zadawać pytania i zastanawiać się nad odpowiedziami. To dla nich sięgamy po starannie wyselekcjonowane filmy z całego świata. Jednocześnie LFF łączy tradycyjne konkursy filmowe z nowoczesnym podejściem i lubelską otwartością. Na festiwalu nie brakuje różnorodnych warsztatów, koncertów, zabaw oraz długich rozmów zarówno z polskimi twórcami, jak i zagranicznymi gośćmi, którzy chętnie wtapiają się w społeczność festiwalową i konsekwentnie podkreślają niepowtarzalny klimat LFF. Od lat rozwijamy naszą filozofię kina, jako pretekstu do spotkań, wymiany poglądów i wzajemnego poznawania się. Napędza nas pasja, którą chcemy zarażać innych.

Wszystkie filmy w ramach LFF prezentowane są w blokach tematycznych, co jest wyróżnikiem festiwalu. Dodatkowo, na zakończenie każdego dnia, publiczność spotyka się z organizatorami i twórcami w specjalnej strefie nazwanej Film Cafe, by porozmawiać o obejrzanych produkcjach. Specjalnie dla MFFA Animocje przygotowaliśmy replikę LFF 2018, po której odbędzie się dyskusja - jej głównym tematem będzie młodość.

PROGRAM PROJEKCJI:

1. Pola, reż. Edyta Rembała (Polska) 2017, 20’

Jedenastoletnia Pola nie może pogodzić się z wyjazdem matki do pracy za granicę. Postanawia uciec. Zabiera ze sobą młodszą siostrę...

2. Bacha Posh, reż. Katia Scarton-Kim (Szwajcaria) 2018, 20’

Nadim, afgański chłopak, żyje ze swoją rodziną w obozie dla uchodźców w Calais i pomaga swojemu ojcu w sklepie. Skrywa pewien sekret…

3. Żołnierz w rozmiarze L / Large Soldier, reż. Noa Gusakov (Izrael) 2017, 23’

Jest 1973 rok, czas wojny w Izraelu. Piętnastoletnia Sherry chce mieć chłopaka. Wymiana listów z nieznajomym żołnierzem pozwala jej wierzyć, że właśnie poznała pierwszą miłość. Ale co się stanie, kiedy wyimaginowany żołnierz okaże się prawdziwy?

4. Szkolny blues / Schoolyard Blues, reż. Maria Eriksson-Hecht (Szwecja) 2017, 17’

To pierwszy dzień Johna w szkole. Niespodziewanie w domu pojawia się jego brat Mika, który nie tylko chce go odprowadzić, ale przede wszystkim nauczyć twardych zasad, którymi rządzi się szkolne życie.

KURATOR POKAZU:

Maciej Misztal - pomysłodawca i dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego (do 2016 - MFF Złote Mrówkojady). Absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Kierownik produkcji nagradzanych filmów dokumentalnych i fabularnych oraz wielu audycji telewizyjnych, w tym koprodukcji międzynarodowych. Pomysłodawca i gospodarz projektów Warsaw Short Framing oraz Off na zakręcie. Instruktor warsztatów filmowych. Twórca i animator kina offowego. Nominowany w plebiscycie “Kuriera Lubelskiego” do tytułu Człowieka Roku 2018 w kategorii kultura.

Indie Youth or The LFF 2018 Replica

The Lublin Film Festival is one of the oldest international independent cinema festivals in Poland, known until 2016 as Złote Mrówkojady (‘The Golden Anteaters’). To this day, the statuettes awarded to the winners are known under this name. The project, created in 2007, is an ideal space for those who like asking questions and thinking about the answers. Such an audience is shown carefully selected films from around the world. At the same time, LFF combines traditional film festival values with a modern approach and the openness of the city of Lublin. The festival offers a variety of workshops, concerts, parties and long discussions with Polish filmmakers as well as foreign guests willing to blend in with the festival community and, as a result, contribute to the unique atmosphere of the LFF. For years, we have been developing our philosophy of cinema as a pretext to meet, exchange views and get to know each other. We are driven by our passion and our need to share it with others.

All the movies shown at the LFF are divided into thematic blocks, which is a distinctive feature of the festival. In addition, at the end of each day, in a special zone called Film Café, the audience meets the organizers and the filmmakers to discuss what they saw. Especially for the MFFA Animocje, we have prepared a replica of the LFF 2018, after which a discussion will take place, with ‘youth’ as its main topic.

SCREENING SCHEDULE:

1. Pola, dir. Edyta Rembała (Poland) 2017, 20’

11-year-old Pola won’t accept her mother‘s leaving to work abroad. She decides to escape. She takes her younger sister with her.

2. Bacha Posh, dir. Katia Scarton-Kim (Switzerland) 2018, 20’

Nadim, an Afghan boy, lives with his family in a refugee camp in Calais and helps his father at the store. He’s hiding a little secret ...

3. Large Soldier, dir. Noa Gusakov (Israel) 2017, 23’

It is 1973, the time of war in Israel. 15-year-old Sherry wants to have a boyfriend. An exchange of letters with a stranger allows her to believe she has just met her first love. However, what will happen when the imaginary soldier turns out to be real?

4. Schoolyard Blues, dir. Maria Eriksson-Hecht (Sweden) 2017, 17’

This is John‘s first day at school. Unexpectedly, his brother Mika comes home. Not only does he want to take him away, but, above all, teach him the hard rules of school life.

SCREENING CURATOR:

Maciej Misztal - the founder and president of the Lublin Film Festival (until 2016 the IFF Golden Anteaters). A graduate of the Radio and Television Department at the Krzysztof Kieślowski University of Silesia in the field of Film and Television Production Management. Executive producer of award-winning documentary and feature films as well as numerous television programs, including international co-productions. The founder and host of Warsaw Short Framing and “Off na zakręcie” (‘Indie cinema on the skids’) projects. Film workshop instructor. Indie filmmaker and promoter. Nominated in the Man of the Year 2018 poll organized by the Kurier Lubelski daily in the category of ‘culture’.