ANIMOCJE: "Ruben Brandt, kolekcjoner" + spotkanie z twórcą

Ruben Brandt, znany psychoterapeuta, zmuszony jest do kradzieży 13 obrazów z najsłynniejszych muzeów świata i kolekcji prywatnych. Robi to, by uniknąć nocnych koszmarów, nękających go na skutek podprogowych przekazów, które przyjmował jako dziecko. Działa z pomocą czwórki swoich pacjentów. On i jego gang złodziejaszków regularnie i z powodzeniem okradają takie miejsca jak Luwr, Tate, Uffizi, Ermitaż, MoMA… Kolekcjoner szybko staje się najbardziej poszukiwanym przestępcą świata. Gangsterzy i łowcy głów ścigają go po całym świecie, a nagroda za jego pojmanie wciąż rośnie i sięga już niemal stu milionów dolarów. Kartel firm ubezpieczeniowych powierza rozwiązanie zagadki kolekcjonera Mike’owi Kowalskiemu, prywatnemu detektywowi i wiodącemu ekspertowi od kradzieży dzieł sztuki.

Milorad Krstić to artysta ze środkowej Europy. Urodził się w rodzinie serbskiej na terenie byłej Jugosławii, w Słowenii, w 1952 roku. Ukończył prawo. Od 1989 roku mieszka i pracuje na Węgrzech, w Budapeszcie, jako malarz i artysta multimedialny. Tworzy obrazy, rysunki i rzeźby (jego ostatnia wystawa Das Anatomische Theater miała miejsce w Pałacu Sztuki w Budapeszcie), fotografie, animacje (za krótkometrażowy film My Baby Left Me otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie), filmy dokumentalne, scenografie (jedną z istotniejszych jest jego realizacja do Tragedii Człowieka Imre Madácha - spektaklu na otwarcie nowego węgierskiego Teatru Narodowego), ma na swoim koncie także interaktywne wydawnictwo płytowe i album pt. Das Anatomische Theater.

Filmografia

2018 Ruben Brandt, Collector (2D, 3D, animacja, pełnometrażowy)

2002 Budapest (dokumentalny)

1995 My Baby Left Me (animacja, krótkometrażowy)

Ruben Brandt, a famous psychotherapist, is forced to steal 13 paintings from world renowned museums and private collections to prevent his suffering from terrible nightmares he has as a result of subliminal messaging he received as a child. Accompanied by his four patients, he and his band of thieves strike regularly and with great success: the Louvre, Tate, Uffizi, Hermitage, MoMA… The Collector quickly becomes the most wanted criminal in the world. Gangsters and headhunters chase him around the world while the reward for his capture keeps rising, approaching a hundred million dollars. A cartel of insurance companies entrusts Mike Kowalski, a private detective and leading expert on art theft, to solve the “Collector Case.”

MILORAD KRSTIĆ , a Middle-European artist born in former Yugoslavia, Slovenia in 1952 to a Serbian family. He took a degree in law. Since 1989 he‘s lived and worked in Budapest, Hungary, as a painter and multimedia artist: paintings, drawings and sculptures (his last solo Das Anatomische Theater exhibition took place in exhibition, Műcsarnok, Kunsthalle Budapest Kunsthale) animations (for the short film My Baby Left Me he was awarded with a Silver Bear in Berlin), documentary films, stage design, set design (the significant he made for The Tragedy of Man drama by Imre Madách - performance for the opening of the new Hungarian National Theater), photography, Interactive CD-ROM and art album titled Das Anatomische Theater.

Filmography

2018 Ruben Brandt, Collector (2D, 3D, animation, feature film)

2002 Budapest (documentary)

1995 My Baby Left Me (animation, short)