ANIMOCJE: Gry wideo dla dzieci i rodziców – spotkanie

Kiedy w jednym zdaniu pojawiają się gry wideo i dzieci, zwykle mowa o niebezpieczeństwach związanych z graniem w zbyt wczesnym wieku. Wielu ludzi zapomina o tym, że gry pomagają dzieciom rozwijać nie tylko umiejętności i wiedzę, ale również wyobraźnię, wrażliwość i empatię. Gdy chodzi o dzieci, dużo lepiej wychodzi nam dobieranie książek, które warto przeczytać, czy filmów, które warto obejrzeć, niż gier, w które warto zagrać. Najmłodsi gracze są często pozostawieni sami sobie, więc wybierają gry niedopasowane do swojego wieku i rozwoju.

Panel jest poświęcony grom dla dzieci, które, tak jak dobre książki czy filmy, najlepiej przeżywać razem, w rodzinie, bo dają coś cennego i dzieciom, i dorosłym. Wystąpią w nim twórcy trzech polskich gier: My Brother Rabbit, Tsioque i Numbali. To spotkanie jest częścią projektu Games for Impact, popularyzującego gry zaangażowane społecznie. Organizatorami GfI są Fundacja Indie Games Polska oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

My Brother Rabbit (Artifex Mundi) to poruszająca opowieść o chłopcu, który pomaga swojej młodszej siostrzyczce, przechodzącej ciężką chorobę. Żeby choć na chwilę zapomniała o bólu, opowiada jej serię historii o jej ukochanej maskotce, pluszowym króliku. Królik rusza w surrealistyczny, baśniowy świat, poszukując lekarstwa dla chorej roślinki. W tej wyobrażonej wyprawie podróży widać odbicie nie tylko choroby i wyzdrowienia dziewczynki, ale również rosnącego poczucia odpowiedzialności jej brata.

Tsioque (OhNoo Studio/Smile), dzieło animatora Alka Wasilewskiego, to współczesna baśń o małej księżniczce uwięzionej pod nieobecność rodziców przez złego czarnoksiężnika. Gracze rozwiązują zagadki rodem z klasycznych gier przygodowych, w pełnym uroku, ręcznie rysowanym i animowanym świecie. Księżniczka Tsioque odkrywa w sobie pewność siebie i niezależność, które obracają działania czarnoksiężnika przeciwko niemu samemu – a w końcu znajduje też swoje miejsce we własnej rodzinie.

Numbala (Neurodio) to edukacyjna gra mobilna rozwijająca umiejętności matematyczne. Powstała we współpracy z badaczami ludzkiego mózgu i wykorzystuje szereg różnorodnych bodźców, żeby jak najlepiej zaznajomić gracza z operowaniem liczbami – a przy okazji opowiada też uroczą historię przedstawioną w nagradzanej na międzynarodowych festiwalach animowanej oprawie graficznej.

Maciej Frasunkiewicz - skomentuje wpływ gier komputerowych na dzieci.

Psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Interesuje się nowoczesnym podejściem w edukacji, tematyką powiązaną z poczuciem szczęścia i dobrostanu psychicznego oraz wpływem (zarówno pozytywnym, jak i negatywnym) nowych technologii na rozwój człowieka. Promuje dobre praktyki wychowawcze uwzględniając najnowsze odkrycia w dziedzinie psychologii.

Na co dzień pracuje z młodzieżą szkolną oraz na rzecz integracji lokalnej społeczności, będąc na bieżąco z potrzebami dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Spotkanie poprowadzi Marta Tymińska .

Kurator:

Paweł Schreiber – adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie współczesnego dramatu brytyjskiego. Krytyk teatralny („Teatr", „Didaskalia"). Współtwórca bloga jawnesny.pl, zajmującego się problematyką gier wideo i ich związków z pozostałymi gałęziami kultury. Współautor programu specjalizacji GAMEDEC-badanie i projektowanie gier na UKW. O grach pisywał m.in. w „Przekroju", „Didaskaliach", „Chimerze" i „Dzienniku Gazecie Prawnej", obecnie recenzent miesięcznika "Pixel".

Let’s play together – video games for children and parents

When video games and children are mentioned in one sentence, it is usually about the dangers of playing games at an early age. Many forget that games can help children develop not only their skills and knowledge, but also their imagination, sensitivity and empathy. When it comes to children, we are much better at selecting books to read or films to watch than games to play. The youngest players are often left to themselves, choosing games not suited to their age and development.

The panel will be devoted to video games for children which, like good books or films, can and should be experienced together, within the family, giving something valuable both for the children and the adults. It will feature the creators of three Polish games: My Brother Rabbit, Tsioque and Numbala. It is part of Games for Impact – a project popularising socially impactful games, conducted by the Indie Games Polska Foundation and the Polish National Film Archive - Audiovisual Institute (FINA).

My Brother Rabbit (Artifex Mundi) is a moving story about a young boy helping his little sister through a serious illness. To make her forget about the pain, he tells her a series of tales about her favourite toy, a plush rabbit. It journeys through a surreal, fairytale world in search of a cure for a little sick plant. The imaginary quest mirrors not only the girl’s illness and recovery, but also the brother’s growing feeling of responsibility for his sister.

Tsioque (OhNoo Studio/Smile), created by animator Alek Wasilewski, is a modern fairy tale about a little princess imprisoned by an evil sorcerer in the absence of her parents. The players solve classic adventure game puzzles in a charming, hand-painted and traditionally animated world. The princess Tsioque finds her self-confidence and independence, ultimately turning the sorcerer’s actions against him – and finding her own place in her family.

Numbala (Neurodio) is an educational mobile game improving mathematical skills. Developed in cooperation with neuroscientists, it uses a number of coordinated stimuli in order to develop familiarity with numbers and counting – at the same time telling a charming story with award-winning animated visuals.

Maciej Frasunkiewicz , will comment on the impact of computer games on children.

A social psychologist from SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. He’s interested in modern approach to education, the feeling of happiness and well-being, as well as the influence (both positive and negative) that modern technologies have on human’s development. He promotes good pedagogical practices, taking into account the latest findings in the field of psychology. He works with school youth and in behalf of the local society, constantly keeping track of the needs of children, teenagers and their parents.

The meeting will be moderated by Marta Tymińska .

curator: Paweł Schreiber - Senior Lecturer in the Department of English Philology of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, a specialist in the contemporary British theatre, theatre critic (Teatr, Didaskalia). He co-founded jawnesny.pl, a blog dealing with video games and their relation to different branches of culture. Schreiber is a co-author of a programme for Gamedec.UKW specialization. He wrote articles about video games for Przekrój, Didaskalie, Chimera, Dziennik Gazeta Prawna, and recently for Pixel.