ANIMOCJE: Zakończenie festiwalu + Małe Instrumenty

13 kwietnia poznamy laureatów Bydgoskiej Nagrody za Najlepszy Film Animowany 9. MFFA Animocje. Jury przyzna Grand Prix i wyróżnienia, a Publiczność wybierze po jednym filmie z konkursu dla dorosłych i dla dzieci. Po wręczeniu nagród wystąpi zespół Małe Instrumenty, który specjalnie na tę okazję przygotował muzykę do filmów animowanych.

Małe Instrumenty - wrocławska grupa muzyczna, założona w 2007 roku i prowadzona przez Pawła Romańczuka. Swoje poszukiwania koncentruje na nietypowych źródłach dźwięku, małych obiektach, unikalnych instrumentach i własnych konstrukcjach grających („AutoKonstruktone”, „Samoróbka”). W ramach szeroko rozumianej aktywności muzycznej zespół nagrywa płyty (wydane również w Japonii i Francji), komponuje muzykę do filmów (m.in. Giersz, Wilczyński, Jarząb) i teatru ("Elektrownia Dźwięku”), gra koncerty w Europie (m.in. Era Nowe Horyzonty, Wrocław; Ferlitizer Festival, Londyn; Festiwal Brunona Schulza, Drohobycz; Skiff Festival, St. Petersburg; Animator, Poznań; Open‘er Festival, Gdynia, Festival d‘ile de France, Paryż; OFF Festival, Katowice), prowadzi warsztaty, wykłady i wystawy poświęcone kulturze instrumentów muzycznych. Wykonuje też koncerty na toy piano z muzyką Johna Cage‘a i Fryderyka Chopina. Ponadto Małe Instrumenty zajmują się interpretacją muzyki filmowej (Antonisz, Sroczyński, Rota, Morricone, Penderecki), ilustrowaniem filmów niemych (Muszelka i kleryk, Jeszcze wyżej, Entr‘acte, Mikrokosmos, Harry Piłkarz) i tekstów (Nowe przygody Bolka i Lolka, audiobook Sekretne życie krasnali).

Zespół współpracował m.in. z francuskimi muzykami Pierre‘em Bastienem i Pascalem Comelade, Mariuszem Wilczyńskim, Phonos Ek Mechanes, Jerzym Armatą, Maciejem Stuhrem, Moniką Kuczyniecką, Wojciechem Mannem, Marią i Janem Peszek.

Na okoliczność festiwalu Animocje Małe Instrumenty zagrają w składzie:

Iwona Sztucka

Tomasz Orszulak

Paweł Romańczuk

Zespół zagra do filmów:

Between the Lines, reż. Maria Koneva, Rosja, 2017

Łańcuszki, reż. Alicja Błaszczyńska, Polska, 2015

Happy End, reż. Jan Saska, Czechy, 2015

Wyjdę z siebie, Karolina Specht, Polska, 2016

The Pain, reż. Nadya Fodotova, Rosja, 2016

Ciało obce, reż. Marta Magnuska, Polska, 2016

The Untanged Routine, reż. Orit Oged, Izrael, 2016

----

April, 13th is the date we get to know the prize winners of the Bydgoszcz Award for the Best Animated Film 9. IAFF Animocje. The jury will award a Grand Prix and the honorary mentions and the audience will grant a film from both an adult and children competition. After the ceremony the band Małe Instrumenty (Small Instruments) will perform a specially prepared live music to animated movies.

Małe Instrumenty (Small Instruments Band) - a music group started in 2007 in Wroclaw, led by Paweł Romańczuk. Their artistic exploration is focused on unusual sources of sound, small objects, unique instruments and their own playing constructions („AutoKonstruktone”, „Samoróbka”). In the frames of their broadly defined musical activity, the band record albums (also published in France and Japan), movie soundtracks (Giersz, Wilczyński, Jarząb), theatre music ("Elektrownia Dźwięku”), perform in Europe (e.g. Era Nowe Horyzonty in Wroclaw, Ferlitizer Festival London, Brunon Schulz Festival, Drohobycz; Skiff Festival, St. Petersburg; Animator, Poznan; Open‘er Festival in Gdynia, Festival d‘ile de France, Paris; OFF Festival, Katowice), and run workshops, lectures and exhibitions on the culture of music instruments. Small Instruments Band also play toy piano concerts of music by John Cage and Frederic Chopin, interpret film music (Antonisz, Sroczyński, Rota, Morricone, Penderecki) and illustrate silent movies (La Coquille et le clergymen, Safety last!, Entr‘acte, Microcosmos, Harry the Footballer) and texts (The New Adventures of Bolek and Lolek, audiobook The Secret life of dwarfs).

The band has cooperated with French musicians Pierre Bastien and Pascal Comelade, Mariusz Wilczyński, Phonos Ek Mechanes, Jerzy Armata, Maciej Stuhr, Monika Kuczyniecka, Wojciech Mann, Maria and Jan Peszek.

On the occasion of ANIMOCJE festival, the following members of Small Instruments Band will perform:

Iwona Sztucka

Tomasz Orszulak

Paweł Romańczuk