MILLENIUM DOCS: Matka Boska. Polaków portret własny + spotkanie

Film opowiada o poczuciu wyjątkowości narodu polskiego, który został wybrany przez Matkę Boską do szczególnych misji, gdzie Polacy byli od wieków obrońcami chrześcijaństwa w Europie.

Jacek Wasilewski, współautor filmu i jednocześnie socjolog ukazuje mechanizm pomocy Maryi Polsce, którą była zazwyczaj ochrona lub pomoc w zwycięstwach nad innowiercami – protestantami, bolszewikami, a zwłaszcza muzułmanami. Wspomina również o roli Maryi w walce z komunizmem, kiedy jej obraz był aresztowany przez komunistów i właśnie obwożenie pustych ram po Polsce było silniejsze w oddziaływaniu na wiernych niż sam peregrynujący obraz.

Film wychodzi od fenomenu sanktuarium Maryjnego w Licheniu, w którym znajduje się jeden z największych kościołów Europy, zbudowany w dwadzieścia lat z cegiełek wiernych. Wielka bazylika znajduje się pośrodku polskiej wsi, w której 150 lat temu ukazała się Maryja.

W filmie występują zarówno duchowni, jak i naukowcy, starający się od różnych stron spojrzeć na role Maryi w polskiej historii i w aktualnym życiu narodu polskiego. Stały kontakt z Maryją powoduje, że polska narracja o Maryi jest specyficzna – to ją właśnie wybrano na Królową Polski, ale też przekazy głoszą, że to ona swego kraju królową się wybrała. Jak dziś interpretuje się jej wezwanie?

Reż. Adam Bortnowski, Jacek Wasilewski

______________________________

Organizator Bydgoskiego Aneksu: Fundacja ART-HOUSE

Współorganizator: MCK w Bydgoszczy

Współfinansowanie Bydgoskiego Aneksu: Miasto Bydgoszcz, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Lokalny Partner Festiwalu: Katedra Przemysłów Kreatywnych/Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Partner: Stowarzyszenie Koloroffon