Julian Nowicki – malarstwo [wernisaż]

Julian Nowicki urodził się w 1981 r. w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. Od roku 2011 prowadzi pracownię plastyczną w Bydgoszczy, realizującą malarstwo ścienne pod nazwą Murales.pl. Poza działaniami z zakresu malarstwa ściennego realizuje uzupełniające się wzajemnie cykle malarstwa sztalugowego, m.in.: "Metamorfozy wg Owidiusza", "Martwa natura z obrazem" oraz "Natural sweet".