Piotr Tołoczko: Rytm gestu - wernisaż

Piotr Tołoczko urodził się w 1980 roku w Toruniu. W 2004 ukończył studia na kierunku grafika w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej, a w 2007 roku studia na kierunku rzeźba u prof. Macieja Szańkowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora sztuk plastycznych. Od 2010 jest wykładowcą na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Prowadzi Galerię Innowacji, promującą sztukę i technologię. W swojej pracy poszukuje intermedialnego działania gestu w sztuce. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych, zbiorowych i kilku konkursach graficznych. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz instalacją.

Tego Samego Dnia
27.05.2019 / Poniedziałek