"Wystawa na ekranie: Vermeer i muzyka. Sztuka miłości i odpoczynku"

Wystawa zorganizowana w The National Gallery w Londynie proponuje nowe spoj-rzenie na jednego z najbardziej zaskakujących i ciekawych artystów w historii – Johannesa Vermeera. Galeria Narodowa zdecydowała skupić się na relacji Ver-meera z muzyką. Jest to jeden z najbardziej popularnych tematów malarstwa ho-lenderskiego i wiele mówi – poprzez ukazanych modeli – o ówczesnym społeczeń-stwie. Nowe badania, dokonane przy okazji tej wystawy, pokazały, jak zmieniająca się technika malarska i materiały wpływały na dzieła Vermeera. Narra-tor Tim Marlow wykracza poza ramy samej wystawy, by opowiedzieć całą historię życia Vermeera i przy okazji omówić szczegółowo wiele innych urzekających dzieł artysty. Dla widzów, których zachwycił fabularny film „Dziewczyna z perłą” z 2003 roku z udziałem Colina Firtha i Scarlett Johansson, to okazja do pogłębienia swo-jej fascynacji życiem i twórczością Vermeera.