Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Bardzo Młoda Kultura 2021: Zgłoś się po mikrodotację!

Bardzo Młoda Kultura 2021: Zgłoś się po mikrodotację!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt Terenowy Dom Kultury.

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach. Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2021 to program grantowy w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej.

Granty na edukację i kulturę!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2021 przyznaje mikrodotacje od 5 tys. zł do 8 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej.

Reprezentujesz sektor kultury lub edukacji i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej?

Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży?

Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?

Zgłoś się po mikrodotację!

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2021, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

Dla kogo granty?

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. instytucja kultury z placówką edukacyjną, biblioteka ze szkołą.

Czas realizacji

Przedsięwzięcia będą realizowane między 12.05.2021 a 18.10.2021 r.

Nabór wniosków:

od 15.03.2021 do 16.04.2021

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć jedynie w wersji elektronicznej!

Drogą elektroniczną w formacie PDF wysyłamy na adres dotacje.tdk@gmail.com do 16.04.2021 r., do godz. 14:00.

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna od 15.03.2021:

Regulamin, formularz aplikacyjny, raporty regionalne i ogólnopolskie z poprzednich edycji BMK na stronie:

www.terenowydomkultury.pl 

Wsparcie – doradztwo można uzyskać wysyłając maila z pytaniem na adres: dotacje.tdk@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dokumentacja konkursowa: