Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Bydgoszcz Miastem Muzyki! Weszliśmy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

Sprawdź szczegóły!

Bydgoszcz Miastem Muzyki! Weszliśmy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

Bydgoszcz Miastem Muzyki! Weszliśmy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

 

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) ogłosiło dziś listę miast, których aplikacje dotyczące wejścia do Sieci zostały ocenione pozytywnie. Nasz wniosek zyskał uznanie i tym samym Bydgoszcz jako jedyne polskie miasto w tegorocznym naborze uzyskało tytuł Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki.

55 miast, które w tym roku dołączyło do Sieci zostało docenionych przede wszystkim za „silne zaangażowanie na rzecz wykorzystania kultury i kreatywności w ramach swoich strategii rozwoju oraz za wykazywanie innowacyjnych praktyk w zakresie planowania urbanistycznego skoncentrowanego na człowieku” (komunikat ze strony UNESCO). Bydgoska aplikacja do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jest naturalną konsekwencją ewolucji podejścia do kultury, która w naszym mieście trwa od Bydgoskiego Kongresu Kultury i następujących po nim wydarzeń: podpisania Paktu dla Kultury, stworzenia Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury i wynikającej z niej strategii miejskiej.

Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. aplikacji do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO została Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, a koordynację procesu tworzenia aplikacji powierzono Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy, które włączyło w prace nad projektem szeroko rozumiane środowisko muzyczne. W tym procesie partycypacyjnym udział wzięły m. in. inne bydgoskie instytucje kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści, szkoły, uczelnie wyższe oraz przedstawiciele Miasta. Prace nad koncepcją aplikacji odbywały się podczas spotkań warsztatowych, a zakończyły się prezentacją gotowych projektów na spotkaniu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

W bydgoskiej aplikacji znalazło się sześć projektów, w tym trzy projekty oddolne (lokalne) i trzy międzynarodowe. Wśród nich są projekty zarówno artystyczne, jak i edukacyjne oraz badawcze – ich szczegółowe opisy znajdują się na stronie www.bydgoszczmusic.pl

Co ważne, obecność Bydgoszczy w Sieci UNESCO to szansa nie tylko na rozwijanie i realizację projektów, ale przede wszystkim szansa na zawiązanie współpracy z innymi Miastami Muzyki UNESCO i tym samym wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymiana dobrych praktyk, a także perspektywa rozwoju innych dziedzin kultury.

 

O Sieci Miast Kreatywnych UNESCO:

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., by wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.

Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym również w gospodarce, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnych centrów kreatywności, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza dla grup zmarginalizowanych.

Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: literatura, muzyka, film, rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo, gastronomia oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza 350 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej.

Do Sieci należy sześć polskich miast. W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał Kraków, w 2015 Katowice (muzyka), a w 2017 Łódź (film), w 2019 Wrocław (literatura), a w 2021 Gdynia (filmu). W 2023 roku do Sieci dołączyła Bydgoszcz w dziedzinie muzyki.