Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Emcek Bez Barier – cykl szkoleń dla pracowników za nami i dużo zmian przed nami!

Pracownicy Emceku zostali przeszkoleni z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz z dostępności cyfrowej stron internetowych i dokumentów elektronicznych.

Emcek Bez Barier – cykl szkoleń dla pracowników za nami i dużo zmian przed nami!

Emcek Bez Barier – cykl szkoleń dla pracowników za nami i dużo zmian przed nami!

Za nami cykl szkoleń dla pracowników Emceku, które udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu z PFRON-u, w ramach realizacji projektu: „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Przez ostatnich kilka tygodni każdy z pracowników Miejskiego Centrum Kultury wraz z jego placówkami (Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Galeria Wspólna oraz barka „Lemara”) został przeszkolony z obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Podczas tego szkolenia kadra pracownicza mogła się przekonać, jak wygląda świat z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, poznać podstawowe zasady w kontaktach oraz elementy savoir-vivre’u wobec osób z różnymi dysfunkcjami, a także dowiedzieć się, jak zadbać o dostępność instytucji. Agnieszka Szałkowska, koordynatorka Edukacji Równościowej z nowo powstałej w MCK Sekcji Równości i Innowacji Społecznych „Splot”, tak wspomina szkolenie z obsługi OzN:

„Szkolenie pozwoliło na moment wczuć się w sytuację takich osób i pojawiły się większe zrozumienie oraz chęć zmieniania budynków, by MCK stało się bardziej otwartym i dostępnym miejscem. Ja osobiście byłam zaskoczona istniejącymi technologiami, które mogą w znaczący sposób podnieść jakość życia osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu Kultura Bez Barier uda się nam niektóre z nich wprowadzić w naszych obiektach”.

Drugie szkolenie dla części pracowników skupiało się na dostępności cyfrowej stron internetowych oraz dokumentów elektronicznych. Poznaliśmy m.in. podstawy prawne dotyczące dostępności cyfrowej w Polsce, kluczowe zasady i wytyczne ustawowe dotyczące WCAG 2.1. oraz przegląd dobrych i złych praktyk na konkretnych przykładach. Poznane praktyki będą stopniowo wprowadzane do naszej codziennej pracy w instytucji.

Przed nami jeszcze dużo zmian – liczymy, że znacząco poprawią one jakość oraz komfort uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Działania w ramach projektu „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami” będą realizowane dzięki dotacji, która została przyznana instytucji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu „Kultura bez barier”. Całkowita wysokość grantu to 175 310 zł. Projekt będzie realizowany od listopada 2022 do czerwca 2023 r.